Aktuella utbildningar

Komets logotyp

KOMET 3 – 11 år Föräldrastödsutbildning

Kometutbildningen ger dig verktyg att genomföra en föräldrautbildning, kännedom om inlärningsteori och beteendeanalys samt hur du stöttar föräldrar i sin relation till barnet.

Under utbildningen får du lära dig principerna i Kometmetoden samt får kännedom om inlärningsteori och beteendeanalys för utagerande beteenden i familjer. Handledningen har tyngdpunkt på praktiska övningar och träning av gruppledarfärdigheter.

I utbildningen ingår en gruppledarmanual, tillgång till digital portal och material på IPsykologi (KI) samt åtkomst till uppdateringar av material efter certifiering. Utbildningen syftar till att stödja och vägleda i arbetet med rekrytering och implementering samt genomförande av föräldrautbildningen.

Vi riktar oss till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, 1: a linjens psykiatri/BUMM, förskola och skola. 

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift.

Under hösten  2023 startar vi en ny gruppledarutbildning i Danderyd.
 Sex utbildningstillfällen.
6/9, 27/9, 11/10, 8/11, 22/11, samt 31/1 2024. Alla dagar från kl 9.00 till 16.00 förutom dag 6 som är en halvdag.

Kursen består av fem heldagar utbildning och två halvdagar handledning. Tidsåtgång för utbildning, handledning och genomförande av föräldragrupp är sammantaget ca.10 timmar per vecka under utbildningstiden. Då ingår rekrytering, att leda föräldragrupp med för- och efterarbete samt egenstudier. 

OBS! Viktigt att deltagare får utrymme för utbildning, egenstudier, förberedelser och genomförande av föräldragrupper.

 • Du arbetar med barn och/eller föräldrar/familjer med barn mellan 3 och 12 år
 • Parallellt med utbildningen leder du föräldragrupp tillsammans med en gruppledarkollega. Om inte din kollega redan är utbildad gruppledare i Komet krävs det att ni går utbildningen tillsammans.
 • Din chef samtycker till villkoren för utbildningen
 • Du har möjlighet till förberedelse, rekrytering av föräldrar samt genomförande av föräldragrupp. 

Efter avslutad utbildning blir du certifierad gruppledare i Komet 3-11 år om du:

 • har full närvaro på alla utbildningsdagar
 • leder föräldragrupp parallellt med utbildningen, en föräldragrupp per termin
 • får godkänt på hemskrivningsuppgift
 • lämnar in en godkänd filmuppgift för termin 1 och en godkänd filmuppgift för certifiering under termin 2.

Fem gånger mer kärlek av Martin Forster. 

Utifrån boken skriver var och en av deltagarna en inlämningsuppgift. Kursdeltagarna skaffar själva kurslitteraturen och ska gärna ha läst den innan kursstart. 

18.000 kr exkl. moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår.  Minst 6 deltagare.

 • Gruppledarmanual
 • Tillgång till digital portal och allt material på IPsykologi (KI)
 • Tillgång till uppdateringar av material efter certifiering
 • Stöd och vägledning i arbetet med rekrytering och implementering samt genomförande av föräldrautbildningen