Om oss

Thérèse Fuchs

Thérèse Fuchs

Fuchs kommunikation drivs av Thérèse Fuchs som är legitimerad förskollärare, specialpedagog och har en grundläggande psykoterapeututbildning i KBT. Hon är även utbildad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion enligt Jon Kabat-Zinns 8-veckors MBSR-program och tar uppdrag både med grupp och individuellt.

Thérèse har arbetat inom förskola, grundskola, handlett på behandlingsskola men framförallt varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatri under många år. Hon är certifierad instruktör i Komet 3 – 11 år och förstärkt Komet 3 – 11 år och utbildar gruppledare i dessa program efter att flera år själv varit gruppledare för föräldrar i föräldrastödsprogrammen. Hon har lång erfarenhet av arbete med föräldragrupper och individuellt föräldrastöd. Utbildning ligger Thérèse varmt om hjärtat eftersom det är en miljö där spännande frågor lyfts och där nyfikenhet och utveckling står i centrum.

Mål

  • Inspirera deltagarna så att de känner sig trygga i sin kommande gruppledarroll och att de får med sig en bra verktygslåda. 
  • Vara förebilder och skapa lust, nyfikenhet och glädje under utbildningen och inför uppdraget som gruppledare.
  • Sprida ett bra och evidensbaserat föräldrastödsprogram.

Värderingar

  • Alla familjer, oavsett konstellation, ska ha samma rätt till stöd.
  • Främja barns rätt till en bra uppväxt, genom att ge föräldrar verktyg att bemöta barnen och att stärka deras relation.
  • Föräldrar ska ges möjlighet att bemöta sina barn på ett adekvat sätt.
  • Utbildning och föräldrastöd ska bygga på forskning och evidens.