Våra tjänster

Komets logotyp

Komet är en förkortning av kommunikationsmetod och är ett evidensbaserat, manualstyrt psykopedagogiskt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Stockholms stad. En del barn uppvisar tidigt ett normbrytande beteende. Dessa barn riskerar att i framtiden hamna i svårigheter så som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. All forskning på området stödjer vikten av att tidigt förebygga beteendeproblem.

Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn. Föräldrarna får verktyg att bemöta barnen på ett mer adekvat sätt. Genom olika teman får föräldrarna hjälp att stärka relationen mellan sig och barnet, förbättra kommunikationen och få ett tryggare, lugnare och mer gynnsamt föräldraskap. Klicka här för att läsa mer om Kometprogrammet.

Bra mix av teori, praktik och att få pröva själv

Tidigare kursdeltagare

Våra tjänster

Alla våra utbildningar i Komet kvalitetssäkras genom Karolinska Institutets studie Nationella implementeringsprojektet. Fuchs kommunikations utbildningar sker i samarbete med Veronica Söderman.

Utbildning för gruppledare i Komet 3-11 år​

Vi utbildar gruppledare som efter utbildningen certifieras och kan hålla föräldragrupper i Komet 3–11 år. Föräldraprogrammet Komet innehåller 11 gruppträffar på 2,5 tim och leds av två certifierade gruppledare. Gruppen består av föräldrar till max 6 barn. Träffarna innehåller teori, diskussion och övningar. Föräldrarna får hemuppgifter mellan varje träff.

Utvärderingar av Komet visar på mycket goda effekter, som minskade konflikter i hemmet och tydlig ökning av positiva föräldrabeteenden.

Utbildningen kvalitetssäkras genom Karolinska Institutets studie Nationella implementeringsprojektet. Klicka här för att läsa mer om Komet och forskning.

Illustration från komet och några färgpennor
Ett bord med dator, vattenkaraff, vattenglas och färgpennor

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder även mer skräddarsydda uppdragsutbildningar utifrån era önskemål om ort, deltagarantal och andra behov. Kontakta oss för mer information om uppdragsutbildningar.

Handledning i föräldrastöd

Efter hand kan man som gruppledare ställas inför olika dilemman där konsultation och stöd kan komma väl till pass. Vi erbjuder konsultation och uppföljning av Kometprogrammen i individuellt föräldrastöd och föräldrastöd i grupp.
Thérèse Fuchs som undervisar om ABC

Bra bemötande från kursledare vid frågor och när vi beskrivit dilemman

Tidigare kursdeltagare