Gruppledarutbildningar i Komet 3-11 år och handledning i föräldrastöd

Logotyp
Komet är ett psykopedagogiskt program som innefattar inlärningsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och anknytningsteori

För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av barn. 

Ur FN:s barnkonvention artikel 18

Våra utbildningar

Fuchs kommunikation erbjuder gruppledarutbildningar i Komet 3-11 år. Efter avslutad utbildning blir kursdeltagarna certifierade gruppledare. Fuchs kommunikation har sitt säte i Stockholms län men erbjuder även utbildningar på annan ort vid behov. Våra utbildningar riktar sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, 1: a linjens psykiatri/BUMM, förskola/ skola samt övriga företag och organisationer som arbetar med föräldrar och familjer.

Vad får du?

Vad krävs av dig?

Handledning i föräldrastöd

Efter hand kan man som gruppledare ställas inför olika dilemman där konsultation och stöd kan komma väl till pass. Vi erbjuder konsultation och uppföljning av Kometprogrammen i individuellt föräldrastöd och föräldrastöd i grupp. Kontakta oss för mer information om föräldrastöd.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder även mer skräddarsydda uppdragsutbildningar. Kontakta oss för mer information om uppdragsutbildningar.

Aktuella utbildningar

Vi erbjuder gruppledarutbildningar för dig som vill bli certifierad gruppledare i Komet 3-11. Du får behörighet att hålla föräldragrupper inom ramen för Kometprogrammet.